Дождь

Jul. 14th, 2017 07:35 pm
catzdaddy: (pic#11201650)
[personal profile] catzdaddy
Третий раз за день - мощно, сильно, непрерывно.
Думал град, а то просто огромные капли.
Как в тропиках - нет-нет и резко нате вам. Также резко прошел.

Date: 2017-07-16 02:34 pm (UTC)
maxiwell: High Voltage (Default)
From: [personal profile] maxiwell
На Київщині тільки півдня був дощ. Правда, сильний, з грозою. Пощастило під нього потрапити — добре, що від дому недалеко.

September 2017

S M T W T F S
     12
34567 89
10 11 12 13 141516
17181920 21 2223
24 252627282930

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 10:36 pm
Powered by Dreamwidth Studios